Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6562 : ทำไมระบบไม่ขึ้นจบการศึกษา
56124662019
เมื่อ : 27/11/2560 21:41:28
IP : 182.53.116.167
มีผู้เข้าชม 260 ครั้งแล้ว

ผมได้ติด E หนึ่งวิชา แล้วได้ทำการลงทะเบียนเรียนใหม่ จนผ่านแล้ว ได้รับเกรดเป็นที่เรียบร้อย แต่ทำไมถึงในระบบไม่ขึ้นจบการศึกษาเหมือนเพื่อนๆ  หรือ ต้องดำเนินการยื่นเอกสารดำเนินการ อะไรเพิ่มเติมไหมครับ ยื่นจบพร้อมเพื่อน แต่เพื่อนขึ้นสำเร็จการศึกษาแล้ว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 28/11/2560 9:27:00
IP : 10.114.40.113

ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเปลี่ยนรหัสวิชา 3001101 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 3/2559 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้