Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6593 : การตัดรอบรับปริญญา
56113602004
เมื่อ : 21/12/2560 16:25:07
IP : 171.5.92.248
มีผู้เข้าชม 315 ครั้งแล้ว

ขอสอบถามค่ะ การรับปริญญาจะอิงการตัดรอบจากการสำเร็จการศึกษาหรือจากวันทีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติคะ
พอดีสำเร็จการศึกษาเดือนธันวาคมค่ะแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเดือนมกราคมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 24/12/2560 10:18:00
IP : 10.114.40.113

การรับปริญญา จะตัดรอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56122762002
เมื่อ : 12/1/2561 10:22:00
IP : 182.52.54.211

กำหนดรับปริญญาของผู้ที่จบ พ.ศ.2560 เมื่อไรค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้