Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6608 : ค่าหน่วยกิต
57113532064
เมื่อ : 11/1/2561 17:26:41
IP : 223.207.243.105
มีผู้เข้าชม 267 ครั้งแล้ว

เพิ่มรายวิชาไป 1 วิชาครับ 3 หน่วยกิต กำหนดปริ้นใบ 8 12 มกราคา แต่มาดูอีกทีขึ้น ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้ทีครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
57113532064
เมื่อ : 11/1/2561 17:27:00
IP : 223.207.243.105

ขึ้นยอด 0 บาท

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 12/1/2561 15:11:00
IP : 10.114.40.113

จากการตรวจสอบหน่วยกิตรวมของนักศึกษาทั้งหมด 12 หน่วยกิต (ในแผน+นอกแผน) และอัตราค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายอยู่ที่ 6,400 บาท ดังนั้นวิชาที่ลงเพิ่มนักศึกษาจึงไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาฯ เพิ่มค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้