Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6612 : การทำเรื่องรับปริญญา
56122762002
เมื่อ : 22/1/2561 15:43:04
IP : 125.24.74.216
มีผู้เข้าชม 310 ครั้งแล้ว

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือทำอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ (ได้ใบรับรองผลการเรียน กับ ใบรายงานผลการเรียนมาแล้ว)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 23/1/2561 10:01:00
IP : 10.114.40.113

กำหนดการในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ และจะประกาศทางเว็บไซต์ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้