Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6634 : การแก้ E
57124652001
เมื่อ : 26/2/2561 14:10:11
IP : 124.122.45.152
มีผู้เข้าชม 290 ครั้งแล้ว

ติด E ในปีการศึกษาที่ 2/2558 แล้วจะลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีการศึกษาที่ 1/2561 ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 2/3/2561 10:11:00
IP : 10.114.40.113

ให้นักศึกษาดำเนินการขอเพิ่มรายวิชานั้น ๆ โดยให้กระทำภายใน 15 วันแรกของภาคการศึกษานั้นค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้