Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6638 : วันและเวลาสอบตรงกัน2วิชาควรแจ้งที่ใดคะ เพื่อดำเนินการสอบให้เป็นคนละเวลาคะ
57115212038
เมื่อ : 6/3/2561 8:12:20
IP : 124.122.43.131
มีผู้เข้าชม 224 ครั้งแล้ว

วันและเวลาสอบตรงกัน2วิชาควรแจ้งที่ใดคะ เพื่อดำเนินการสอบให้เป็นคนละช่วงเวลาคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 6/3/2561 9:15:00
IP : 10.114.40.113

ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนการขอเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ โดยให้ดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้