Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6664 : สอบตรงกับวันที่คัดเลือกทหาร
58113532017
เมื่อ : 26/3/2561 21:15:02
IP : 159.192.223.65
มีผู้เข้าชม 272 ครั้งแล้ว

ถ้าเราสอบตรงกับวันที่เราคัดเลือกทหาร เราควรขอใบอะไรครับที่จะไปยื่นกับทาง มหาลัย และ อ.ผู้สอนและผูั้คลุมสอบครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 2/4/2561 13:29:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษายื่นคำร้องขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้