Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6667 : การรับใบ ทรานสคริป และใบรับรองวุฒิ
56111586031
เมื่อ : 3/4/2561 17:59:40
IP : 223.24.19.251
มีผู้เข้าชม 360 ครั้งแล้ว

การรับใบทรานสคริปและใบรับรองวุฒิ ของนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สามารถรับแทนกันได้ไหมครับ เนื่องจากมีเพื่อน ป่วยต้องรักษาตัวไม่สามารถมารับเองได้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 4/4/2561 16:30:00
IP : 10.114.40.113

รับแทนได้ค่ะ โดยนักศึกษาทำเอกสารการมอบฉันทะ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ มายื่นค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้