Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6683 : ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์
57113552017
เมื่อ : 1/5/2561 14:56:47
IP : 182.232.51.184
มีผู้เข้าชม 528 ครั้งแล้ว

จะลงทะเบียนฝึกงานซัมเมอร์แต่เพิ่งสอบประกันคอมผ่านต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 1/5/2561 16:05:00
IP : 10.114.40.113

กำหนดการลงทะเบียนเรียนนอกแผน ภาคเรียนที่ 3/2560 ของนักศึกษาภาคปกติ ให้นักศึกษายื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 เษายน 2561 ค่ะ ซึ่งถ้าเกินกำหนดแล้วให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ อาาคาร 14 ชั้น 1 หรือโทร.056-219100 ต่อ 1208 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้