Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 67 : ช่วยทีนะครับ
50112462001
เมื่อ : 4/6/2550 17:31:14
IP : 125.24.237.103
มีผู้เข้าชม 712 ครั้งแล้ว

พี่ครับจะสามารถย้ายคณะได้เมื่อไหร่ ไวที่สุดอะครับ ขอบคุณมากครับ เพื่อนบอกภายใน 2 อาทิตย์แรกสามารถย้ายได้ไม่รู้จริงป่าวครับ ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/6/2550 17:56:00
IP : 10.114.1.57
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : การเปลี่ยนโปรแกรม.pdf | ขนาดไฟล์ : 53,039 KB

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
1.2 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 4/6/2550 17:58:00
IP : 10.114.1.57

ลอง อ่านรายละเอียด ดูในคู่มือนักศึกษาเพิ่มเติม นะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้