Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 715 : การเรียน
50114043026
เมื่อ : 26/6/2551 12:54:08
IP : 118.172.176.84
มีผู้เข้าชม 599 ครั้งแล้ว

การเรียนนอกแผน ถ้าจะลงในภาคเรียน 2/2551 แล้วสามารถลงวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอม 1 (4121202) ได้ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 26/6/2551 15:14:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาต้องรอดูตารางเรียน เทอม 2/2551 ค่ะ ถ้าตารางเรียนไม่ซ้ำกับวิชาในแผนการเรียน หน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต วิชา 4121202 เป็นวิชาหลักสูตร ปี 2543 ค่ะแต่นักศึกษาเป็นหลักสูตรใหม่ ถ้าจะลงเรียนต้องมีใบขอเทียบรายวิชาแนบมาด้วยค่ะ(เทียบเพื่อปรับรหัสวิชาให้กลับไปเป็นโครงสร้างของตัวเองค่ะ) ก็จะสามารถของลงนอกแผนการเรียนได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้