Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 724 : เลือกเสรี
51115773016
เมื่อ : 2/7/2551 12:15:22
IP : 117.47.89.163
มีผู้เข้าชม 823 ครั้งแล้ว

ผมเป็นนักศึกษาคณะเทคโนอุตสาหกรรม เลือกเสรีรอบแรกไม่ได้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 8/7/2551 14:07:00
IP : 10.114.1.253

ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลงเพิ่ม วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2551 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้