Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 731 : เกรดยังไม่ออก
49123252026
เมื่อ : 4/7/2551 14:27:40
IP : 118.175.144.185
มีผู้เข้าชม 641 ครั้งแล้ว

เทอม 3/2550 วิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 28 เกรดยังไม่ออกเลยครับ แล้วได้สอบถามอาจารย์ผู้สอนแล้ว อาจารย์บอกว่าส่งเกรดให้ที่ภาคแล้วตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2551 แล้วทำไมเกรดยังไม่ออกครับ แล้วผมจะไปตาม หรือสอบถามจากที่ไหนได้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 4/7/2551 16:48:00
IP : 10.114.1.253

สอบถามไปทางคณะแล้ว ทางคณะกำลังติดตามให้อยู่นะคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49144043028
เมื่อ : 7/7/2551 11:26:00
IP : 117.47.7.246

เกรดออกครบแล้วไปขอใบรับรองฝ่ายทะเบียนบอกว่าวันเสาร์หน้าวันที่เท่าไหร่คะ แล้ววันเสาร์หน้าที่บอกคือวุฒิจบการศึกษาหรือเปล่าจะได้ไม่เอาใบรับรอง ขอให้ฝ่ายทะเบียนกำหนดวันที่แน่นอนให้ทราบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้