Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 739 : เลือกเสรี
51115773016
เมื่อ : 8/7/2551 11:45:06
IP : 58.147.40.233
มีผู้เข้าชม 661 ครั้งแล้ว

เลือกเสรีรอบสองวันที่เท่าไรคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 8/7/2551 14:06:00
IP : 10.114.1.253

เลือกเสรีรอบ 2 ทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 30 มิ.ย.3 ก.ค. 2551 ถ้านักศึกษาไม่ได้จองวิชาเลือกเสรีไว้เปิดภาคเรียนที่ 2/2551 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลงเพิ่มที่งานส่งเสริมวิชาการ(ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 1) ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้