Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 775 : การคืนสภาพนักศึกษา
46123252043
เมื่อ : 11/8/2551 23:45:52
IP : 117.47.68.189
มีผู้เข้าชม 675 ครั้งแล้ว

เนื่องจากยังไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลากำหนดและไม่ได้ ลงทะเบียนรักษาสภาพไว้แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
ถ้าต้องคืนสภาพนักศึกษาสามารถทำได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมเท่าไรครับ รหัส 46123252043 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 4 ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 13/8/2551 10:05:00
IP : 10.114.1.253

คุณต้องทำเรื่องขอคืนสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2,3/50 และรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/51 ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,600 บาทค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49122482079
เมื่อ : 20/8/2551 15:59:00
IP : 58.147.40.191

เนื่องจากยังไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลากำหนดและถ้าต้องคืนสภาพนักศึกษาสามารถทำได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมเท่าไรครับม่ได้ ลงทะเบียนรักษาสภาพไว้แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ รหัส 49182079 รัฐประศาสนศาตร์ กศ.บป. 4ปี คับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้