Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 777 : การเลือกเสรี
51115773008
เมื่อ : 13/8/2551 15:11:02
IP : 222.123.239.106
มีผู้เข้าชม 665 ครั้งแล้ว

เลือกเสรีตรงกับรายวิชาที่เรียนจะทำอย่างไรดีครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 14/8/2551 10:18:00
IP : 10.114.1.253

เปิดภาคเรียนที่ 2/2551 ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอถอนรายวิชา(วิชาเลือกเสรีที่เลือกไว้) และลงเพิ่มวิชาเลือกเสรีอื่นๆๆ แทนโดย ..ยื่นคำร้องขอลงเพิ่มวันเปิดภาคเรียน 3 พฤศจิกายน 17 พฤศจิกายน 2551

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้