Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 778 : สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ
50115773001
เมื่อ : 14/8/2551 0:50:08
IP : 129.250.211.3
มีผู้เข้าชม 573 ครั้งแล้ว

1.ถ้าผมสอบไม่ผ่านอังกฤษผมจะออกฝึกงานได้ป่าวคับแต่ผมสอบคอมผ่านแล้ว
2.เทอมหน้าผมจะออกฝึกงานผมจะเขียนใบขอจบตอนไหนคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 14/8/2551 16:33:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ต้องสอบทั้งประกันคุณภาพภาษาอังกฤษและประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ให้ผ่านก่อน จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์ได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 14/8/2551 16:38:00
IP : 10.114.1.253

สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2/2551 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคเรียนที่ 1/2551 นี้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้