Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 805 : ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ครบ
51115773008
เมื่อ : 7/9/2551 12:24:25
IP : 117.47.166.43
มีผู้เข้าชม 542 ครั้งแล้ว

อาชีพของบิดามารดาคือเกษตรกร,ทำสวนไม้ประดับ
การศึกษาเดิมจบวิชาเอก ช่างยนต์

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 8/9/2551 8:49:00
IP : 10.114.1.253

แก้ไขให้แล้วนะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้