Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 815 : การศึกษาทั่วไป กับ เลือกเสรี
51124023009
เมื่อ : 12/9/2551 14:55:54
IP : 118.172.173.247
มีผู้เข้าชม 2139 ครั้งแล้ว

เลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป กับเลือกเสรี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
แล้วเปิดเลือกพร้อมกันไหม ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะนักศึกษาใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 12/9/2551 15:11:00
IP : 10.114.1.253

1.หมวดวิชาเลือกเสรี คือวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ จะมีรายวิชาให้นักศึกษาเลือกทั้งหมด 113 วิชา การจองวิชาเลือกเสรี เช่นในแผนการเรียนของนักศึกษามีเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2551 นักศึกษาต้องเลือกไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2551 หลังเปิดเทอม 1/2551 ได้ 2 สัปดาห์ (เลือกล่วงหน้า 1 ภาคเรียน)หรือตามปฏิทินมหาวิทยาลัย
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต บังคับ 12 รายวิชา เลือก 2 วิชา จะเปิดให้จองก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ ....
*หมายเหตุ ..การจองรายวิชาจะไม่เหมือนกัน จองรายวิชาเลือกเสรี จะใส่แค่รหัสนักศึกษา+วันเดือนปีเกิด และจะเลือกวิชาอะไรก็ได้ ใน 113 วิชา(จะสามารถเปิดหมู่เรียนได้ต้องมีนักศึกษาจอง 30 คนขึ้นไป) แต่วิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาต้องเลือกวิชาให้ครบ จองผ่านระบบงานลงทะเบียนนักศึกษา ใส่รหัสนักศึกษา + รหัสผ่านส่วนตัว
(หากยังมีข้อสงสัยสอบถามที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ชั้น 1 หรืออ่านเพิ่มเติมจากคู่มือนักศึกษาค่ะ)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้