Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 82 : การเลือกเสรี
48111032019
เมื่อ : 8/6/2550 21:23:08
IP : 222.123.170.69
มีผู้เข้าชม 773 ครั้งแล้ว

มีเรียนเลือกเสรีเทอม2/50 ต้องเลือกวิชาเลือกเสรีไว้ตอนไหน แล้ว เลือกไว้ตั้งแต่เทอม1/50เลยหรือเปล่า ตอบให้ด้วย สงสัยมากกก

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/6/2550 23:04:00
IP : 10.114.1.43

25–29 มิถุนายน 2550
เลือกวิชาเลือกเสรีครั้งที่ 1 ทางอินเทอร์เน็ต
2 5 กรกฎาคม 2550
เลือกวิชาเลือกเสรีครั้งที่ 2 ทางอินเทอร์เน็ต (กรณีรายวิชาที่เลือกครั้งที่ 1 ไม่สามารถเปิดได้ )
และนักศึกษาสมารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้ จากหน้า กิจกรรมวิชาการ หรือ ขอรับกิจกรรมวิชาการได้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้