Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 844 : การโดนรีทาย
49114602062
เมื่อ : 24/9/2551 11:00:02
IP : 10.114.1.31
มีผู้เข้าชม 733 ครั้งแล้ว

ถ้านักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อ เพราะเหตุใดเขาจึงไม่มีรายชื่อ แต่ไม่ได้จ่ายค่าเทมอ เหตุแบบนี้แสดงว่าโดนรีทายไหมค่ะตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 24/9/2551 11:38:00
IP : 10.114.1.253

ถ้านักศึกษาไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน นักศึกษาก็จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ แต่การพ้นสภาพแบบนี้นักศึกษาสามารถมาทำเรื่องขอคืนสภาพได้นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้