Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 883 : เกรด
51114043093
เมื่อ : 9/10/2551 20:24:03
IP : 117.47.160.56
มีผู้เข้าชม 620 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่ากำหนดการส่งเกรดของอาจารย์แต่ละท่านหมดเขตส่งเกรดเมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 10/10/2551 8:29:00
IP : 10.114.1.253

กำหนดส่งเกรดสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 1/2551 ค่ะ
31 ตุลาคม 2551 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดถึงภาควิชา(ผู้ที่ยังไม่จบ)
1 พฤศจิกายน 2551 ภาควิชาส่งเกรดถึงคณะ (ผู้ที่ยังไม่จบ)
2 พฤศจิกายน 2551 คณะส่งเกรดถึงกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (ผู้ที่ยังไม่จบ)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49125012044
เมื่อ : 12/10/2551 10:29:00
IP : 10.114.1.39

49125012044

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้