Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 886 : วิชาเลือกเสรี เทอม3/2551
48122162005
เมื่อ : 10/10/2551 15:44:10
IP : 118.172.176.96
มีผู้เข้าชม 610 ครั้งแล้ว

เทอม 3/2551 ตารางวิชาเลือกเสรีจะประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าประมาณวันที่เท่าไร เพราะเหลืออีกวิชาเดียว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 10/10/2551 16:07:00
IP : 10.114.1.253

แจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อมาจองวิชาเลือกเสรี เทอม 3/2551 สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาเลือกเสรีในแผนการเรียน 10 วันค่ะ ... ถ้าไม่มีวิชาเลือกเสรีในแผนการเรียนเทอม 3/2551 นักศึกษาต้องลงเพิ่มวันเปิดภาคเรียนที่ 3/2551 ค่ะ จะจองผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้