Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 933 : เรื่องเกรด
51124043023
เมื่อ : 29/10/2551 9:37:33
IP : 117.47.94.251
มีผู้เข้าชม 672 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าตัว w คืออะไรคะ แล้วต้องทำอย่างไรคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 29/10/2551 10:35:00
IP : 10.114.1.253

W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนกำหนดปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้