Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 958 : ประเมินอาจารย์
49152432129
เมื่อ : 3/11/2551 16:19:06
IP : 125.24.40.166
มีผู้เข้าชม 712 ครั้งแล้ว

ภาคเรียนที่ 1 / 2551 วิชานวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยน , วิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ , วิชาสถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น ทำไมรายวิชาหายไปไม่มีให้ประเมินอาจารย์ผู้สอนคะ(นักศึกษาคนอื่นมีให้ประเมิน) กรุณาตอบด้วยค่ะ...**ขอบคุณ**

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้