Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 959 : ทำเรื่องจบ
47111062025
เมื่อ : 3/11/2551 18:11:34
IP : 222.123.173.217
มีผู้เข้าชม 635 ครั้งแล้ว

นักศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 47 หมายถึงรหัส 47xxxxxxxxx อ่ะครับ ต้องทำเรื่องจบที่ไหน เมื่อไหร่ และต้องเตรียมอะไรบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 4/11/2551 10:21:00
IP : 10.114.1.253

ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา หลักฐานที่ต้องใช้มีรูปถ่ายชุดครุย 5 รูป, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, ซองจดหมายติดแสตมป์ 5 บาท ติดต่อทำเรื่องก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2552 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้