Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 962 : ทะเบียน มีปัญหามาถาม!!!!!
49126012015
เมื่อ : 5/11/2551 0:50:26
IP : 125.25.222.11
มีผู้เข้าชม 580 ครั้งแล้ว

เรื่องเลือกวิชาเลือกเสรีครับ

เคยเรียนวิชา หลักการส่งเสริมการเกษตร รหัสวิชา5133101
รหัสอ้างอิง2633987 มาวิชาแล้วและครั้งนี้ก็จะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอีกเพื่อจะให้ครบตามหลักสูตรอยากจะเลือกวิชา
การส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รหัสวิชา 5333101 รหัสอ้างอิง 6010019 ได้หรือไม่

และการเรียนวิชาเลือกเสรีครั้งแรกนั้นที่เลือกวิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร รหัสวิชา5133101 รหัสอ้างอิง2633987
นั้น ตอนเลือกไม่สามารถLoginบรรทัดที่เขียนว่านักศึกษารหัสเข้าปี49ได้ แต่สามารถloginในบรรทัดก่อนหน้านั้นที่เป็นของหลักสูตรปี2547(ในห้องเป็นกันทุกคน)ได้ก็เลยเลือกจากการloginนี้ ทีนี้มันต่างกันตรงวงเล็บต่อท้ายหน่วยกิตครับมันมีแค่2ตัวเช่น(3-0)แต่ถ้าเป็นของหลักสูตรปี2549มันมีวงเล็บต่อท้ายหน่วยกิต3ตัวเช่น(3-0-6) อย่างนี้จะมีปัญหาหรือปล่าวครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 5/11/2551 11:49:00
IP : 10.114.1.253

วิชา 5333101 การส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิชาเดียวกับวิชา 5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตรค่ะ มีประกาศเทียบรายวิชาจากคณะเทคโนโลยีการเกตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะ ดังนั้นจะเรียนไม่ได้ค่ะ .. ส่วนวิชาที่เรียนไปแล้วเป็นรหัสวิชาเก่าสามารถเรียนได้ปกติ ไม่มีปัญหาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้