ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2567

ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 กันยายน 2545 กรอกดังนี้ 01/09/2545 ( หมายเหตุ ผู้ที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 )