ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
เริ่มใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสาร
 
กำหนดวันเริ่มใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
 
 
วันที่ 27 พ.ค. 2559
โดย : สำนักงานอธิการบดี