ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสาร
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารสำหรับคณะ, ศูนย์, สำนัก สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
 
 
วันที่ 29 พ.ค. 2559
โดย : สำนักงานอธิการบดี