ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
เชิญเข้าเป็นสมาชิก Line กลุ่ม NSRU-pdoc
 
ขอเชิญบุคคลากรและผู้บริการทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าเป็นสมาชิก Line กลุ่ม NSRU-pdoc เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งาน ตอบข้อซักถามการใช้งานต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไปครับ
 
 
วันที่ 8 มิ.ย. 2559
โดย : ผู้ดูและระบบ