ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
ปรับรุงระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินมีการปรับปรุงระบบในเมนู ส่งเรื่อง(แบบใหม่) รับเรื่อง(แบบใหม่) รายงาน และ สถิติ หากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
 
 
วันที่ 24 ต.ค. 2561
โดย : ผู้ดูและระบบ