รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • 12 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักแอนิเมชั่น 2D หรือ 3D
2) ผู้ออกแบบและพัฒนาเกม
3) นักออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียบนอุปกรณ์พกพา มือถือและแท็บเล็ต
4) นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
5) อาชีพอิสระด้านมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
6) นักออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น
7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมัลติมีเดีย
8) นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
9) นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
10) วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
11) ครูหรืออาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
12) ศิลปินภาพดิจิทัล
13) นักสร้างเทคนิคพิเศษบนงานภาพยนตร์
14) นักออกแบบกราฟิกโฆษณา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ
  • ดร.สมพร พูลพงษ์
  • อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
  • อ.วิฑูร สนธิปักษ์
  • ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056-219100 ต่อ 1160