รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักประชาสัมพันธ์
2. นักโฆษณา
3. ออร์แกไนซ์
4. พิธีกร
5. ผู้ประกาศข่าว
6. นักข่าว
7. ช่างภาพ
8. ผู้กำกับรายการ
9. วงการสื่อสารมวลชน / วงการบันเทิง
10. นักร้อง / นักแสดง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.วชิรา รินทร์ศรี
  • ผศ.ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์
  • อ.โชติกา ลิลา
  • อ.จิรพร จรบุรี
  • ผศ.มัทธนา สุทธิสารสุนทร
  • อ.รติบดี สิทธิปัญญา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend