รับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี

รับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 2564
ปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ระหว่างวันที่  1 ถึง 12 พฤษภาคม  2564  ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. อ่านประกาศรับสมัคร เรื่อง "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
 2. สมัครเข้าศึกษาคลิกที่เมนู "สมัครเข้าศึกษา"
 3. ชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  หรือ Application Krungthai NEXT
 4. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการให้ผู้สมัครเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 5. หากผ่านคุณสมบัติ  รอดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))"
 2. ดูรายละเอียดวัน-เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โดยเลือกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และ "สถานที่สอบคัดเลือก" ตามลำดับ
 3. สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))
  ดาวน์โหลด
  29 เม.ย. 64

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 และ 3

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))"
 2. ดูรายละเอียดวัน-เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โดยเลือกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และ "สถานที่สอบคัดเลือก" ตามลำดับ
 3. สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))
  ดาวน์โหลด
  22 เม.ย. 64

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 และ 3

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))"
 2. ดูรายละเอียดวัน-เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โดยเลือกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และ "สถานที่สอบคัดเลือก" ตามลำดับ
 3. สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))
  ดาวน์โหลด
  22 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))
  ดาวน์โหลด
  5 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบคัดกรอง)
  ดาวน์โหลด
  1 เม.ย. 64

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุกิจการค้าสมัยใหม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

 1. อ่านประกาศเรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเข้าสู่ระบบรับสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. การรายงานตัวหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง หรือผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถติดตามได้จากประกาศมหาวิทยาลัยฯ ทางเว็บไซต์ www.nsru.ac.th/pr หรือ Facebook Page Nsrudek64

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  ดาวน์โหลด
  1 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน))
  ดาวน์โหลด
  24 ก.พ. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบคัดกรอง)
  ดาวน์โหลด
  23 ก.พ. 64