รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2565
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

  1. อ่าน "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก"
  2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง
  3. เลือกเมนู "สถานที่สอบ" ดูรายละเอียดสถานที่สอบของตนเอง