รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/วิชาชีพครู

รับสมัครนักศึกษา 2564
ปริญญาโท/วิชาชีพครู
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา  2564  ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
 2. กรอกใบสมัครที่เมนู "สมัครเข้าศึกษา"
 3. พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT หรือ Counter Service ทุกสาขา
 4. หลังจากวันที่ชำระเงิน 2 วันทำการ  ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครเพื่อตรวจสถานะการสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 5. เมื่อผ่านคุณสมบัติให้รอดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา  2564  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและกรอกใบรายงานตัวได้ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวออนไลน์

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. เข้าสู่ระบบรับสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู "ผลการคัดเลือก"
 4. กรอกใบรายงานตัวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564
 5. ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ภายในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 6. หลังจากชำระเงินแล้วให้ดำเนินการขอ NSRU Account เพื่อใช้งานระบบงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ที่ NSRU Account กรอกข้อมูลเสร็จรอ 1 วันเพื่ออนุมัติรหัส
 7. เอกสารการรายงานตัวและ NSRU Account ส่งในวันเปิดภาคเรียนที่อาคาร 14 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน