รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2565
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ปริญญาเอก ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2565

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 12 มิถุนายน 2565 นี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
 2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
 3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 500 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  2 วันทำการ  ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด  เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
 5. หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ปริญญาโท ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2565

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 12 มิถุนายน 2565 นี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
 2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
 3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 300 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  2 วันทำการ  ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด  เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
 5. หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ปริญญาโท ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2565

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 22 พฤษภาคม 2565 นี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
 2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
 3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 300 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
 4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  2 วันทำการ  ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด  เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
 5. หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป