เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

รับสมัครนักศึกษา โครงการ MOU บุคลากรตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  โครงการ MOU บุคลากรตำรวจ  ประจำปีการศึกษา 2565

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ MOU บุคลากรตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 26 มิถุนายน 2565 นี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
  2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
  3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 100 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
  4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  2 วันทำการ  ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด  เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
  5. หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป