รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค​์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทต่างๆ ได้ดังต่อนี้