ติดต่อเรา

056-219100 ต่อ 1200 ถึง 1209

regis@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60000

social media