ระบบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

เกี่ยวกับระบบ


ระบบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3.1.0
กันยายน 2562
นายวิศรุต พัฒนพงษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 ธันวาคม 2563
Version 3.1.1
 • ปรับปรุงการอนุมัติรายวิชา
Version 3.1.0
 • เพิ่มการแจ้งเตือน Line Notify
Version 3.0.5
 • เปลี่ยนการจำกัดจำนวนคนจองรายวิชา
Version 3.0.4
 • ปรับการแสดง QR Code
Version 3.0.3
 • ตรวจสอบรายวิชาของสาขาที่ต้องมีการเรียนและผ่านมาก่อน
Version 3.0.2
 • เพิ่มวัน และเวลาของการขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
Version 3.0.1
 • เพิ่มให้บันทึกเบอร์โทรศัพท์
Version 3.0.0
 • พัฒนาด้วย PHP เวอร์ชัน 7
 • ปรับปรุง UI
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในเวอร์ชัน 2
 • ผู้สอนอนุมัตินักศึกษาผ่านระบบ
 • เพิ่มการอนุมัติแบบ QR Code
 • เพิ่มการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ล่าช้า
 • เพิ่ม Activity Logs

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.