นักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบการประเมินการสอนอาจารย์
ให้ Login เข้าไปประเมินการสอนอาจารย์ที่
ระบบงานสำหรับนักศึกษารหัส 46 เป็นต้นมา -> คลิกที่นี่
หรือคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" ด้านล่าง