ระบบตรวจสอบเอกสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

ระบบตรวจสอบเอกสาร


ขั้นตอนการตรวจสอบจาก QR Code
 1. สแกนข้อมูล QR Code จากเอกสารที่มุมล่างซ้าย (ปริญญาบัตร QR Code จะอยู่ด้านหลัง) คลิก Link QR Code รอสักครู่ให้รูปภาพประมวลผล
 2. หากพบข้อมูลระบบจะแสดงเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมลายน้ำ เพื่อแสดงว่าเอกสารนี้ได้ถูกออกโดยระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จริง
หมายเหตุ เอกสารที่สามารถตรวจสอบด้วย QR Code ได้ มีดังนี้
 1. ใบทรานสคริปต์ และใบทรานสคริปต์ (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ปริญญาบัตร
 3. ใบรับรองคุณวุฒิ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ใบรับรองผลการศึกษา (90 วัน)
 5. ใบแทนปริญญาบัตร
 6. ใบแทนรับรองคุณวุฒิ
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิรายบุคคล
 1. คลิกเมนู "ตรวจสอบคุณวุฒิรายบุคคล" ที่เมนูด้านบน
 2. เลือกกรณีที่ต้องการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
  • กรณีสำเร็จการศึกษา จะต้องทราบข้อมูล รหัสนักศึกษาและเลขที่ใบ นว.
  • กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทราบข้อมูล รหัสนักศึกษาและวัน-เดือน-ปี เกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

056-219-100


ติดต่อสอบถาม

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  อาคาร 14 ชั้น 1

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200 ถึง 1208


จำนวนผู้เข้าใช้งาน ประจำปี 2565
รายการ จำนวน
หน้าแรก 6171
QR Code 935
ค้นหาข้อมูล 5645