เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

โครงการ MOU ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและตำรวจภูธรจังหวัด  ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 25 สิงหาคม 2567

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 100 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป