รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2567
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 500 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป

ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 300 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป