หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

รอบที่ 2 ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป. )  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1  พฤษภาคม ถึง 25 สิงหาคม 2567

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
   1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
   2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
   3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 100 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
   4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป

รอบที่ 1 ภาคกศ.บป.

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป. )  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2567 ไปแล้วนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

ขั้นตอนการตรวจสอบ
1. อ่าน "ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1"
2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
3.ตรวจสอบ คำชี้แจ้ง เมื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 100 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป

  • ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
    ดาวน์โหลด
    11 เม.ย. 67