ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

เกี่ยวกับระบบ


ระบบคำร้องออนไลน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กุมภาพันธ์ 2562
นายวิศรุต พัฒนพงษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Version 2.4.2[20220325.1400]
Version 2.4.2[20220325.1400]
 • ปรับปรุงคำร้อง นว.17 เพิ่มเอกสารดิจิทัล และอัพโหลดรูปถ่าย
Version 2.4.1[20220301.1449]
 • ปรับปรุงคำร้อง นว.12 และ นว.13 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
Version 2.4.0[20210720.1255]
 • เพิ่ม กง.05
 • ปรับปรุงบาร์โค้ดใหม่
 • ปรับปรุงการส่งข้อมูลใหม่
Version 2.3.2[20210620.2259]
 • เพิ่ม กง.04
Version 2.3.1[20210607.1327]
 • เพิ่ม กง.03
Version 2.3.0[20210523.1500]
 • เพิ่ม กง.05
 • ปรับปรุงการเช็คเงื่อนไขของคำร้องแต่ละชนิด
Version 2.2.3
 • ปรับปรุง นว.16
Version 2.2.2
 • ปรับปรุง นว.19
Version 2.2.1
 • ปรับปรุง นว.15 ใบแทนบัตรนักศึกษา
Version 2.2.0
 • เพิ่ม กง.02 - คำร้องขอถอนเงินคืน
Version 2.1.4
 • ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดจากวงเล็บ
Version 2.1.3
 • ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดจากวงเล็บ
Version 2.1.2
 • ปรับปรุง กง.01
Version 2.1.1
 • ปรับปรุง กง.01
Version 2.1.0
 • เพิ่ม นว.28 - คำร้องขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา
Version 2.0.12
 • ปรับปรุง กง.01
Version 2.0.11
 • ปรับปรุง นว.18 สำหรับระดับปริญญาตรี
Version 2.0.10
 • ปรับปรุง นว.18 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Version 2.0.9
 • ปรับปรุงสถานะการเข้าใช้งานคำร้อง นว.04, นว.13, นว.14
Version 2.0.8
 • แก้ไขแสดงรายวิชา นว.20
Version 2.0.7
 • แก้ไขเลือกภาคเรียน นว.12
Version 2.0.6
 • แก้ไขกรอกเหตุผล นว.05
Version 2.0.5
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ใบ นว.14 สำหรับบัณฑิตศึกษา
Version 2.0.4
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงวันที่ นว.20 และ นว.21
Version 2.0.3
 • แก้ไขแบบฟอร์ม PDF
 • ปรับปรุง Barcode
 • ปรับปรุง นว.13 ให้เลือกได้เฉพาะภาคการศึกษาล่าสุดเท่านั้น
 • ปรับปรุง นว.11 ยกเลิกภาคการศึกษาที่ทำคำร้อง
Version 2.0.2
 • แก้ไขเงื่อนไขของนักศึกษาที่เข้าใช้งานคำร้อง
Version 2.0.1
 • แก้ไขแบบฟอร์ม นว.18 เพิ่มติดรูปถ่าย
Version 2.0.0
 • พัฒนาด้วย PHP เวอร์ชัน 7
 • ปรับปรุง UI
 • เพิ่มคำร้องให้สามารถใช้งานร่วมกับระดับบัณฑิตศึกษาได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในเวอร์ชัน 1.0.0

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.