ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

นว.15 - คำร้องขอใบแทนบัตรนักศึกษา / ใบ นว.3 / ใบแสดงผลการเรียน(รายภาคเรียน) / คำอธิบายรายวิชา


ใช้สำหรับขอเอกสารใบแทนบัตรนักศึกษา (ใช้ได้ 1 วัน), ขอใบ นว.3, ขอใบแสดงผลการเรียนแต่ละภาคเรียน และขอเอกสารคำอธิบายรายวิชา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.