ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

นว.13 - คำร้องขอลาพักการเรียนตลอดภาคการศึกษา


ปริญญาตรี
- ใช้สำหรับการลาพักการเรียนในภาคเรียน ในกรณีที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคเรียนปัจจุบัน เช่น รอผลการเรียน, รอสำเร็จการศึกษา, รอลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป เนื่องจากในภาคเรียนปัจจุบันไม่มีรายวิชาให้ลงทะเบียนนอกแผน, หรือไม่พร้อมเรียนในภาคเรียน
บัณฑิตศึกษา
-ใช้สำหรับการลาพักการเรียนในภาคเรียน ในกรณีที่ยังมีแผนการเรียนอยู่ แต่ไม่พร้อมเรียนในภาคเรียนนั้นๆ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.